Gröna kortet samarbetet

Assistansbolagets vägassistansförsäkring gäller i alla länder som omfattas av gröna kortet samarbetet och vid färd mellan dessa länder, du behöver inte uppvisa kortet för att få Assistansbolagets hjälp. Vi beskriver ändå kort vad gröna kortet samarbetet innebär nedan;

Gröna kortet samarbetet är ett internationellt försäkringskort för motorfordon. Kortet är ett bevis om att fordonet har trafikförsäkring i hemlandet. Det utfärdas av det försäkringsbolag där fordonet är försäkrat, och ska innehålla uppgifter om ägare, förare och försäkringsbolag. Det ska vara underskrivet av försäkringsbolaget, ägaren, och för vissa länder av föraren.

Kortet ska medföras under resor i de länder som deltar i systemet, de flesta länder i Europa (inte Azerbajdzjan, Georgien, Kazakstan och Kosovo) och några närliggande länder. För fordon registrerade inom EES-området och vissa andra länder behöver inte kortet medföras enligt ett multilateralt avtal som stadgar att registreringsskylten gäller som försäkringsbevis.

För resa i andra länder, och om kortet inte tagits med på resan, är man normalt tvungen att teckna en trafikförsäkring vid ankomst till landet. Regler för Sverige finns i Trafikförsäkringsförordningen, SFS 1976:359.

Systemet innebär en garanti att något försäkringsbolag betalar skador orsakade av misstag eller vårdslöshet som bilförare orsakar utanför sitt eget land. Det finns i varje deltagande land en organisation som är kontakt och står för skador om inget försäkringsbolag representerar bilägaren. Denna organisation återkräver pengar utbetalade för skador orsakat av en oförsäkrad.

Om du tar med husvagn eller annat släpfordon utomlands gäller den svenska trafikförsäkringen även för skador husvagnen eller släpet. Om du ska bila i ett land som kräver att du har med dig ett Grönt kort, ska släpfordonets registreringsnummer stå på det Gröna kortet.

Följande länder omfattas av gröna kortet samarbetet ;

Land Kräver inte fysiskt kort Kräver fysiskt kort Våra tjänster gäller
Albanien
Andorra
Belgien
Bosnien & Herzegovina
Bulgarien
Cypern
Danmark
Estland
Finland
Frankrike
Grekland
Irland
Island
Italien
Kroatien
Lettland
Lichtenstein
Litauen
Luxemburg
Makedonien
Malta
Moldavien
Montenegro
Nederländerna
Norge
Polen
Portugal
Rumänien
Ryssland
San Marino
Schweiz
Serbien
Slovakien
Spanien
Storbritannien
Sverige
Tjeckien
Turkiet
Tyskland
Ukraina
Ungern
Vitryssland
Österrike