Bogsering – vi hjälper dig | Assistansbolaget

Bogsering – bil

Om du har hamnat i en situation där du behöver bogsera en bil, eller själv bli bogserad, finns det lagar och regler att förhålla sig till för att det ska ske på ett säkert sätt. Här får du svar på vad som gäller vid bogsering av bil och tips som kan underlätta om problem uppstår.

Om bogseringen inte går att genomföra på ett korrekt sätt bör du ta kontakt med en bärgare. Assistansbolaget professionella team hjälper dig att på ett säkert sätt ta dig till närmsta verkstad.

Vad gäller vid bogsering?

När du behöver hjälpa till vid bogsering av bil finns det olika regler och lagar att förhålla sig till för att processen ska gå till på ett säkert sätt. Följande punkter är bra att ha koll på:

Hastighet

Vid bogsering av bil i Sverige får du inte köra fortare än 30 km/h. Detta gäller oavsett om du bogserar på landsväg, inne i samhälle eller på enskild väg. Det är viktigt att hålla en låg hastighet vid bogsering för att säkerställa en säker och kontrollerad körning. Att köra för fort kan öka risken för olyckor, både för dig och andra trafikanter.

Bärgningsbilar får dock köra i 80 km/h om det bogserade fordonets ena hjulpar är upplyft genom en fast upphängningsanordning.

Bogseringslina och hur den används

För att genomföra bogsering av bil på ett säkert sätt krävs en godkänd bogseringslina. Linan får vara högst 2 meter innan den måste märkas ut. Det är också viktigt att linan är synlig för andra trafikanter, till exempel genom reflexer eller varningsflaggor.

  • Fäst dragöglan i krokfästet på den bil som ska bogseras, detta fäste sitter ofta i stötfångaren.
  • Koppla ihop bilarna med bogseringslinan och märk upp den om den är längre än 2 meter.
  • Fäst linan i dragkroken på den bil som ska bogsera. Om dragkrok saknas fästs dragöglan i avsett fäste.

Bogsering på motorväg eller motortrafikled

Det är inte tillåtet att bogsera bil på motorväg eller motortrafikled då detta utgör en större risk med de stora hastighetsskillnaderna. Ett undantag som finns är om den havererade bilen fått nödstopp och behöver bogsering till närmsta avfart. Då bör vägrenen användas, alternativt att bogsering av bil sker så långt till höger på vägen som möjligt.

Varningssignaler

För att uppmärksamma andra trafikanter om bogseringen kan du som sitter i den bil som bogseras använda varningsblinkers, men det betyder inte att du kan bortse från att även varna på andra sätt. Om bilens fram- eller bakljus inte fungerar bör dessa ersättas av extra ljus på bilen. Använd vitt ljus med vita reflexer fram till och rött ljus och reflexer baktill.

Hjälp av bärgningsbil

Om du eller din medtrafikant som fått problem och behöver bogsering är det inte alltid rätt att göra det på egen hand. Det finns tillfällen då det är lämpligt att istället ta kontakt med en bärgare och få undsättning av en bärgningsbil. Det kan exempelvis vara om du befinner dig på en motorväg eller motorled eller om din bil inte har möjlighet att ge varningssignaler och det är mörkt. Assistansbolagets bärgare finns tillgängliga dygnet runt, året om. Om du har väggassistansförsäkring hos Assistansbolaget ingår kostnaden för bärgning till en närliggande verkstad.

FAQ

Vad menas med bogsering?

Bogsering innebär att du använder en bil för att dra en annan bil som inte kan köra på egen hand. Den bogserande bilen kallas dragbil, och den bogserade bilen kallas släpbil.

Vilka regler finns?

Det finns en del regler att följa vid bogsering av bil för att det ska ske säkert och kontrollerat. Det är bland annat en hastighetsbegränsning på 30 km/h, att bogseringslinan inte får vara mer än 2 meter utan att vara utmärkt, att fungerande belysning ska finnas på bogserad bil och att det inte får ske bogsering på motorväg eller motortrafikled.

Hur lång måste bogseringslinan vara?

Avståndet mellan bilarna får inte vara mer än 2 meter utan att linan då märks ut ordentligt med reflexer eller varningsflaggor.

Var får man bogsera?

Bilbogsering är inte tillåtet på motorväg eller motortrafikled, med undantag att en bil fått nödstopp och behöver hjälp med att bogseras till närmsta avfart. Då ska bogsering ske i vägren om sådan finns.

Måste man ha dragkrok?

Nej, det är inget måste, men för bogsering av bil på ett säkert sätt rekommenderas det att du använder dragkrok om det finns. Dragkroken ska vara godkänd och dimensionerad för den vikt du ska bogsera.

Vad behöver föraren i bilen som bogseras göra?

Föraren i den bogserade bilen bör:

  • Sätta på varningsblinkers och se till att ljus fram- och baktill fungerar eller ersätts av extra ljus och reflexer.
  • Stänga av motorn, lätta på handbromsen och låsa upp styrlåset.
  • Vara beredd att bromsa om det behövs och försöka se till att linan hålls spänd genom att hålla rätt avstånd hela tiden.
  • Hålla koll på trafiken bakåt.

När ska man ta hjälp av bärgningsbil vid bogsering?

Om du saknar bogseringslina, om bilen är skadad eller har tekniska problem och du inte känner sig bekväm med att bli bogserad av en annan bil bör du ta kontakt med en professionell bärgare.

sektions delare