DESTINATION – VÅRT KUNDMAGASIN

Destination, Assistansbolagets egna magasin, ger dig information i form av läsvärda artiklar med djupdykningar och nya infallsvinklar – allt från unika resereportage till säkerhetstips för dig och din bil.

Har du idéer på ämnen som du önskar läsa mer om?
Kanske vill du medverka i magasinet eller annonsera – då är du välkommen att kontakta redaktionen på: [email protected].

Magasinet publiceras tre gånger per år.
Nästa nummer publiceras under hösten 2018.

Jag vill prenumerera på Destination
Över 1 miljon svenska bilister kör med trafikfarlig syn*

och av dem ser 640 000 så dåligt att de inte skulle få ta körkort med den syn de har idag. Det sägs att alla som kör ett fordon i Sverige ska se tillräckligt bra för att inte utgöra en fara i trafiken – för sig själva eller för andra.

Under sommarhalvåret ökar trafiken markant på vägarna. Många väljer att ta bilen till sin efterlängtade semester, allt från längre till kortare sträckor. Enligt siffror från Synoptik har var sjätte bilist trafikfarlig syn. Försämrad syn och ökad trafik på vägarna resulterar tyvärr till fler antal omkomna och skadade i trafiken.

I de flesta EU-länder genomför man återkommande synkontroller på bilister efter att de har tagit körkort. Men Sverige har valt en helt annan inställning kring detta. Här kan vi ta vårt körkort vid 18 års ålder med felfri syn och fortsätta köra bil livet ut – utan att behöva kontrollera synen ytterligare, trots att vi vet att den blir sämre med åldern. Det finns hjälpmedel som gör att de allra flesta kan få en fullgod och trafiksäker syn, känna sig trygga och se bra i trafiken långt upp i åldrarna. Men det är många som inte har de synhjälpmedel som de behöver. I arbetet kring trafikolyckor står ofta faktorer såsom vägarnas kvalitet, fordonens teknik samt säkerhetskrav i centrum. Alltför lite fokus läggs på de mjuka delarna och vi människor som ansvarar för att framföra fordonet på ett säkert sätt i trafiken. Frågar man bilförarna är svaret nästan alltid positivt till regelbundna syntester för bilister. För oss på Assistansbolaget är trafiksäkerhet en viktig fråga. I samband med semester och högtider ökar trafiken markant på vägarna och i syfte att öka säkerheten har vi analyserat vad som gör oss till sämre respektive bättre bilförare. Tack vare forskningsrapporter finns det mycket som vi trafikanter kan göra för att bli en bättre bilförare. En viktig fråga är just vår syn. Vi har träffat Helene Hjertberg som är leg. optiker på Synoptik, för att prata om vad alla kan göra för att öka tryggheten på vägarna genom trafiksäker syn.

Helene, vilken inställning upplever du att vi i Sverige har kring syn och bilkörning?
– Medvetenheten har ökat, men det finns ett stort mörkertal med trafikanter som tror att de ser bättre än vad de gör.

Hur viktigt är det att förarna har en fullgod syn för att fordonen ska kunna framföras på ett trafiksäkert sätt?
– Väldigt viktigt, god syn skapar större marginaler i trafiken och därmed en säkrare miljö för alla.

Hur vanligt är det att du möter personer i ditt arbete som inte känner till att de har försämrad syn?
– Allt för vanligt, då många har börjat med läsglasögon och inte förstått att även synen på långt håll också förändras med åren.

Hur påverkar det deras bilkörning?
– Du uppfattar saker senare än om du ser bra och får kortare tid på dig att agera.

Hur ofta anser du att man bör kontrollera sin syn?
– Med 2-3 års intervaller.

Hur säkerställer ni att man har en trafiksäker syn, var går gränserna?
– Man gör en synunderökning där man fastställer att synskärpan/visus inte ligger under 0,5.

Vilken hjälp finns att få vid försämrad syn?
– I första hand glasögon eller kontaktlinser, om det inte fungerar eller man inte trivs i det kan man i många fall operera ögonen.

Finns det en generell ålder då synen för det mesta försämras?
– Efter 40-års ålder börjar ögat att få svårare att ställa in skärpan på grund av att linsen i ögat blir mindre flexibel.

Läs hela intervjun här.


Prenumerera på Destination

Destination, Assistansbolagets egna magasin, ger dig information i form av läsvärda artiklar med djupdykningar och nya infallsvinklar – allt från unika resereportage till trafiksäkerhet och säkerhetstips för dig och din bil. Magasinet publiceras tre gånger per år.
Nästa nummer publiceras under hösten 2018.

Jag vill prenumerera på Destination.