Punktering? Vi hjälper dig. | Assistansbolaget

Punktering på bil

Har du fått punktering på ett bildäck och har möjlighet att byta själv ger vi dig här instruktioner, annars finns det hjälp att få av våra bärgare. Assistansbolagets professionella team hjälper dig dygnet runt – på plats eller med bärgning till närmaste verkstad.

Vad gör man först?

Om du märker att ditt däck är trasigt bör du stanna så fort som möjligt för att undvika skador eller att en olycka inträffar. Parkera gärna på en säker plats och kör av vägen till en plan yta. Om du står nära en trafikerad väg bör du sätta på varningsblinkers samt placera ut en varningstriangel för att varna medtrafikanter.

Laga punktering av bildäck

Att laga ett trasigt däck är svårt att göra själv. För en tillfällig lösning finns reparationssatser som skum, punkteringsspray och punkteringsvätska, men det fungerar bara om skadan är liten och hålet kan täppas till med hjälp av lagningsvätskan. Om du snabbt behöver köra vidare kan du istället byta däck med hjälp av ett reservhjul om det finns tillgängligt:

  • Lägg i handbromsen på bilen och se till att du står på en plan yta.
  • Ta fram reservhjul, domkraft och fälgkors, vilket oftast ligger i bagageutrymmet.
  • Lossa hjulbultarna något på det trasiga hjulet. Placera domkraften vid punkten som är avsedd för domkraften och hissa upp bilen.
  • Skruva av hjulbultarna helt och ta bort hjulet.
  • Skruva fast reservhjulet och dra åt bultarna kryssvis.
  • Sänk ner bilen igen och kontrollera att bultarna är väl åtdragna.
  • Kör till en verkstad för att reparera eller byta ut det punkterade bildäcket.

Vad kostar lagning av bildäck?

Kostnaden för att laga en punktering varierar beroende på metoden som används och verkstadens timpris. Om det går att laga bildäcket med hjälp av en plugg kostar det vanligtvis mellan 300–500 kronor. Är skadan för stor och du behöver byta ut däcket kostar det betydligt mer.

Med en vägassistansförsäkring hos Assistansbolaget ingår kostnaden för däckbyte på plats eller bärgning till en närliggande verkstad.

Hur fungerar punkteringsfria däck?

Tack vare förstärkta kanter kan punkteringsfria däck köras utan lufttryck. Du kan alltså få en punktering men samtidigt köra vidare i princip som vanligt. Du undviker då att behöva byta däck på en utsatt plats, exempelvis vid en vägren på en trafikerad väg. Dessa däck är dyrare att köpa samt att montera och går inte att reparera om de går sönder.

sektions delare