Förköpsinformation

Fullständiga försäkringsvillkor

Fullständiga försäkringsvillkor – För dig som förnyat eller tecknat en försäkring innan 2018-12-01

Villkor Nyckelassistans

Villkor Bilnyckelförsäkring

PERSONUPPGIFTSPOLICY

PREMIE

Din försäkringspremie bygger på ett antal olika parametrar och vi tillämpar individuell premiesättning för alla våra kunder. För säsongsprodukter såsom motorcyklar, husbilar, veteranbilar och husvagnar är premiesättningen inte linjär utan försäkringspremien konsumeras i högre grad under den tid då dess fordon används. För närmre information om detta läs de fullständiga försäkringsvillkoren.

Den 1 september 2018 gör Assistansbolaget en mindre premiejustering vilket kommer att omfatta alla kunder från och med respektive försäkrings huvudförfallodag. Detta innebär att den nya försäkringspremien kommer att börja gälla vid din nästa årsförnyelse.