Villkor | Assistansbolaget – personlig vägassistansförsäkring

Våra försäkringsvillkor

I villkoret kan du i detalj läsa om vad försäkring gäller för. Det är viktigt att du läser villkoret och försäkringsbrevet tillsammans, då ser du vad som gäller just för din försäkring. Skador regleras alltid enligt aktuellt villkor.

Försäkringsvillkor & förköpsinformation

Här finner du våra aktuella försäkringsvillkor samt förköpsinformation för respektive fordonstyp. Försäkringsvillkoren utgör tillsammans med ditt försäkringsbrev avtalet mellan oss och berättar vad som gäller just för dig om det inträffar en skada. Förköpsinformationen är en översiktlig information med syfte att ge en sammanfattning av vad din försäkring omfattar.

sektions delare
sektions delare

Premie

Vår försäkringspremie bygger på ett antal olika parametrar och vi tillämpar individuell premiesättning för alla våra kunder. För säsongsprodukter såsom motorcyklar, husbilar, veteranbilar och husvagnar är premiesättningen inte linjär utan försäkringspremien konsumeras i högre grad under den tid då dessa fordon normalt används. För fullständig information om detta ber vi dig läsa igenom de fullständiga försäkringsvillkoren.

Vid en eventuell premiejustering informeras våra kunder i samband med deras årsförnyelse.

sektions delare