Få hjälp med låsöppning av bil | Assistansbolaget

Låsöppning av bil

Om du har låst in bilnyckeln eller råkat ut för problem med lås och inte kommer in i din bil kan Assistansbolaget ge dig den hjälp du behöver. Våra professionella bärgare kan även agera låssmed för bil och snart få dig och din bil ut på vägarna igen.

Assistansbolaget hjälper dig

Genom att anlita Assistansbolaget för starthjälp får du en professionell och säker service som hjälper dig att komma ut på vägarna igen.

I Assistansbolagets vägassistansförsäkring ingår hjälp med låsöppning. Det kan vara om du har låst in bilnyckeln i bilen, om nyckelns batteri laddats ur så att du inte kan komma in i bilen, om den på annat sätt är defekt, borttappad eller stulen. Med Assistansbolagets vägförsäkring får du hjälp antingen på plats eller med att bärgas till en närliggande bilverkstad.

Även om du inte har tecknat någon försäkring hos Assistansbolaget kan du ändå få hjälp. Kontakta oss för att få ett personligt prisförslag att ta ställning till och snabb hjälp.

Inlåsta nycklar i bilen?

Många bilar har idag en startnyckel som endast behöver vara närvarande i bilen för att den ska starta, vilket gör att det är lätt hänt att den blir kvar när du sedan lämnar bilen. Om olyckan är framme och du inte har en reservnyckel nära till hands rekommenderas det att du tar hjälp av en professionell låssmed för billås som på ett säkert sätt kan öppna låset. Om du själv försöker komma in i bilen riskerar du att skada bilens låsöppning.

Orsaker till lås som krånglar

Det behöver inte vara inlåsta bilnycklar i bilen som är problemet, det finns en rad andra orsaker till att billås kan krångla. Här följer några vanliga problem och hur du undviker dem:

Slitage eller smuts och fukt som samlats i låsmekanismen: Detta göra det svårt att vrida om nyckeln. Se till att smörja låset och håll det rent och torrt för att enkelt öppna dörren.

Fjärrstyrd bilnyckel fungerar inte: Låsets mottagare sitter ofta i bilens instrumentpanel. Vid en radiostörning som gör att det inte går att låsa upp bilen kan det hjälpa att ta nyckeln nära vindrutans nedre kant, nära instrumentpanelen, för en så stark signal till mottagaren som möjligt.

Elfel i nyckel eller billås: Det vanligaste problemet är att batteriet i bilnyckeln har laddat ur vilket enkelt åtgärdas genom att du byter batteri. Om det istället är fel på själva låset rekommenderas det att du tar kontakt med en bilverkstad.

sektions delare