Vi arbetar klimatsmart | Assistansbolaget – personlig vägassistansförsäkring

Vi gör vägassistansbranschen smidigare, snabbare och klimatsmart

Sverige har som mål att bli klimatneutralt till 2045 och samhället bidrar med ett stort engagemang. För alla branscher handlar det nu om att ta sitt ansvar. För oss på Assistansbolaget har det därför varit av högsta prioritet att utveckla vår verksamhet för att uppnå klimatneutralitet redan 2021. Detta har vi gjort genom klimatsmart teknologi, klimatsmarta fordon och ett klimatsmart kontor. Vi vet att våra kunder är miljömedvetna och kommer att ställa allt högre krav i framtiden – därför känns det extra bra att vi redan är så långt fram.

Vi gör vägassistansbranschen smidigare, snabbare och klimatsmart!

Sverige har som mål att bli klimatneutralt till 2045 och samhället bidrar med ett stort engagemang. För alla branscher handlar det nu om att ta sitt ansvar. För oss på Assistansbolaget har det därför varit av högsta prioritet att utveckla vår verksamhet, till den graden att vi uppnådde klimatneutralitet redan 2021. Detta har vi gjort genom klimatsmart teknologi, energieffektiva fordon- och bränsleval, miljöcertifierat kontor och klimatkompensering.

Vi vet att våra kunder är miljömedvetna och kommer att ställa allt högre krav i framtiden – därför känns det extra bra att vi redan är så långt fram.

Så här arbetar vi för att bevara vår klimatneutralitet 2023.

sektions delare

Klimatsmart fordonsflotta

Vi tankar med HVO100

Vi har tagit ett klimatsmart steg mot en bättre framtid genom att tanka samtliga våra bärgningsbilar med HVO100, ett förnybart drivmedel som kraftigt minskar våra fordons koldioxidutsläpp. Redan här gör vi stor skillnad eftersom att vår fordonsflotta består av just lastbilar. Inom vägassistansbranschen är vi långt fram och hoppas att fler aktörer tar vid och arbetar på samma sätt. Många av våra kunder kommer att ställa alltmer krav på vår bransch vid användning av vägassistans, därför känns det extra bra att vi tagit täten i denna viktiga fråga.

HVO100 består av 100% förnybar och fossilfri diesel med smörjande additiv. I vår milesBIO HVO100 har vi dessutom tillsatt vårt unika miles additiv som håller rent och skyddar motorn. Den kemiska uppbyggnaden av produkten HVO (hydrerade vegetabiliska oljor) är kolväteföreningar. Produkten kan beskrivas som en kopia på vanlig fossil diesel. HVO100 ger en reducering av växthusgaserna mellan 60-80% i jämförelse med fossil diesel.

Klimatsmart teknologi

En unik digital plattform

Vi har utvecklat en unik digital plattform, GAT, som inhämtar våra bärgares stationering runt om i landet. När en olycka inträffar väljer plattformen alltid den bärgare som är närmst skadeplatsen. Fordonen distribueras helt automatiskt utan att några människor är involverade, samtidigt som plattformen på egen hand interagerar med kunden som är nödställd.

Det gör att vi alltid väljer den bärgare som är närmst skadeplatsen, samt det minsta möjliga fordonet vilket i många fall kan vara en assistansmotorcykel i stället för en stor lastbil, vilket ger minsta möjliga klimatpåverkan.

Snabbaste vägen

Den nya plattformen, GAT, hämtar automatiskt in all information om det havererade fordonet och bärgaren får realtidstrafikinformation om hinder eller trafikstockningar genom Googles trafik API och navigeras därmed den snabbaste vägen till olycksplatsen och teknologin undviker automatisk vägar med trafikstockning och andra hinder som skulle resulterat i tomgångskörning och ytterligare klimatpåverkan.

Rätt fordon till rätt plats

Genom den digitala plattformen skickas också det mest lämpliga fordonet till platsen. Vilket gör att vi inte skickar en stor lastbil till en incident där ett mindre fordon som en motorcykel kan lösa snabbt, smidigt och snällare mot klimatet.

Klimatsmart kontor

Vårt kontor är beläget i den miljöcertifierade byggnaden Prisma i Helsingborg. Förutom att det är ett av Sveriges finaste kontor tar det samtidigt hänsyn till miljön och våra medarbetare som arbetar här. Fastigheten uppfyller högst ställda hållbarhetskrav och huset certifieras som Miljöbyggnad Guld.

Prisma har solpaneler på taket som används för att driva husets klimatanläggning. Det finns levande sedumtak som fångar upp partiklar i luften och kökens avfallskvarnar gör matrester till biogas. Byggnaden har dessutom ett självreglerande ventilationssystem som ger optimal temperatur och luftkvalitet till våra medarbetare.

Läs mer om Prisma här.

 

Vi är en klimatkompenserad verksamhet

Gold standard – så kompenserar vi
För oss är det självklart att aktivt minska vår klimatpåverkan – därför tar vi vårt ansvar och klimatkompenserar för de klimatavtryck som vi gör i vår verksamhet av t.ex. inköp av bärgningsbilar genom att finansiera diverse hållbarhetsprojekt.

Om projektet Bhadla Solar
Under 2022 valde vi att investera i projektet Bhadla Solar – ett solparksprojekt i en av Indiens mest förorenade distrikt. Genom att ersätta den befintliga kolkraften i distriktet med hållbar solkraft har regionens klimatpåverkan kunnat minska med hela 492 miljoner ton koldioxid per år. Samtidigt stärks även den sociala hållbarheten i regionen då solparken innebär fler arbetstillfällen för lokalbefolkningen. Vi är väldigt stolta att kunna stötta ett projekt som bidrar till hållbar utveckling där det verkligen behövs!

Läs mer om Bhadla Solar här.

Vi kallar det smartare hjälp på väg!

sektions delare