Gröna kort-samarbetet | Assistansbolaget – personlig vägassistansförsäkring

Gröna kort-systemet

Assistansbolagets vägassistansförsäkring gäller i alla länder som omfattas av Gröna kort-samarbetet och vid färd mellan dessa länder. Du behöver inte uppvisa kortet för att få Assistansbolagets hjälp.

Gröna kort-samarbetet

Assistansbolagets vägassistansförsäkring gäller i alla länder som omfattas av Gröna kort-systemet och vid färd mellan dessa länder. Du behöver inte uppvisa kortet för att få Assistansbolagets hjälp.

Vi beskriver ändå kort vad Gröna kort-samarbetet innebär nedan; Gröna kort-samarbetet är ett internationellt försäkringskort för motorfordon. Kortet är ett bevis om att fordonet har trafikförsäkring i hemlandet. Det utfärdas av det försäkringsbolag där fordonet är försäkrat, och ska innehålla uppgifter om ägare, förare och försäkringsbolag. Det ska vara underskrivet av försäkringsbolaget, ägaren, och för vissa länder även av föraren.

Kortet ska medföras under resor i de länder som deltar i systemet, de flesta länder i Europa (inte Azerbajdzjan, Georgien, Kazakstan och Kosovo) och några närliggande länder. För fordon registrerade inom EES-området och vissa andra länder behöver inte kortet medföras enligt ett multilateralt avtal som stadgar att registreringsskylten gäller som försäkringsbevis.

För resa i andra länder, och om kortet inte tagits med på resan, är man normalt tvungen att teckna en trafikförsäkring vid ankomst till landet. Regler för Sverige finns i Trafikförsäkringsförordningen, SFS 1976:359.

Systemet innebär en garanti att något försäkringsbolag betalar skador orsakade av misstag eller vårdslöshet som bilförare orsakar utanför sitt eget land. Det finns i varje deltagande land en organisation som är kontakt och står för skador om inget försäkringsbolag representerar bilägaren. Denna organisation återkräver pengar utbetalade för skador orsakat av en oförsäkrad. Om du tar med husvagn eller annat släpfordon utomlands gäller den svenska trafikförsäkringen även för skador på husvagnen eller släpet.

Om du ska bila i ett land som kräver att du har med dig ett Grönt kort, ska släpfordonets registreringsnummer stå på det Gröna kortet.

sektions delare

Vilka länder omfattas?

KRÄVER INTE FYSISKT KORT

 • Andorra
 • Belgien
 • Bulgarien
 • Cypern
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Frankrike
 • Grekland
 • Irland
 • Island
 • Italien
 • Kroatien
 • Lettland
 • Lichtenstein
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Nederländerna
 • Norge
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • San Marino
 • Schweiz
 • Serbien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Spanien
 • Storbritannien
 • Sverige
 • Tjeckien
 • Tyskland
 • Ungern
 • Vitryssland
 • Österrike

KRÄVER FYSISKT KORT

 • Albanien
 • Bosnien & Herzegovina
 • Makedonien
 • Moldavien
 • Montenegro
 • Ryssland
 • Turkiet
 • Ukraina
sektions delare sektions delare

Hjälpen finns alltid nära med vår app

När du behöver hjälp i en utsatt situation positionerar appen dig, sätter dig i kontakt med vår räddningscentral eller i allvarligare fall får du kontakt direkt med SOS alarm. Allt för att du som kund ska kunna känna dig så trygg som möjligt när du är ute på vägarna.

 • Påkalla enkelt vägassistans direkt i appen
 • Din GPS-position skickas till larmcentralen
 • I allvarligare fall får du kontakt med SOS

Ange ditt mobilnummer nedan.
Så skickar vi vår app gratis direkt till din mobil.

Appen har skickats till dig
Läs mer här
sektions delare